Úspěch unikátní aplikace E-Start Ekonomické fakulty JU

Úspěch unikátní aplikace E-start – Systém kurzové prevence

Aplikace E-start Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity se stala součástí exportního poradenství agentury CzechTrade a lze ji využít v rámci portálu businessinfo.cz. Její spoluautorka a řešitelka projektu Ing. Martina Krásnická Ph.D., LL.M., která je odbornou asistentkou Katedry regionálního managementu a práva EF JU, se tématem kurzových rizik zabývá už takřka deset let. Aplikace byla vyvinuta za podpory TA ČR v rámci Programu ÉTA na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

Tato unikátní aplikace je vhodná pro obchodníky z malých a středních podniků či start-up firem při odhadu případné kurzové ztráty u pohledávek a závazků v cizí měně, neboť jim nabízí odpověď na následující otázky:

  1. Jakou nejhorší ztrátu bych zaznamenal v případě mého obchodu z pohledu historie, konkrétně za posledních 20 let?
  2. Je měna, ve které chci či jsem nucen obchodovat, dostatečně stabilní?
  3. Jaká může být pravděpodobná ztráta u mého obchodu v době splatnosti?

Cílem aplikace není spekulace s měnami, ale odhad kurzových ztrát. Pozornost je zaměřena primárně na negativní aspekty kontraktů, i když je jasné, že mohou být i ziskové“, vysvětluje Dr. Krásnická.

Z průzkumů mezi podnikateli a uživateli portálu vyplývá, že o nástroj je velký zájem, a to i proto, že je v českém prostředí jedinečný. „Díky zpětné vazbě od podnikatelů víme, jak aplikaci ještě podstatně vylepšit vzhledem k zajištění. Chystáme i semafor, který ukáže příznivost situace vzhledem k minulosti“, dodává Dr. Krásnická. Současná ekonomická situace způsobená koronavirovou krizí přináší nyní příležitost podpořit podnikání a export v maximální možné míře přenesením do online světa. Systém kurzové prevence a aplikace E-start přesně odpovídá této potřebě a reaguje na aktuální problémy a příležitosti.

Aplikace je chráněna slovní Ochrannou známkou: E-Start - Systém prevence kurzového rizika.