Přírodní vědy - JCTT

Laboratoř environmentální a analytické chemie

Ústavu chemie a biochemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Laboratoř fyziky plazmatu

Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

RemoteWaterQuality

Aplikace pro odhad kvalitativních parametrů vody (chemických a biofyzikálních), zejména mělkých vodních nádrží ze satelitních snímků. SW umožňuje stahování satelitních snímků z družice Sentinel 2 pro uživatelem definovanou vodní plochu v daném časovém okamžiku. Následně SW provádí zpracování satelitních dat a jejich přepočet na kvalitativní parametry vody. K tomuto účelu je používán model odhadu kvalitativních parametrů vody trénovaný z dat vzorkovaných rybníků. Po výpočtu parametrů jsou tyto zobrazovány v uživatelském okně ve formě škály pro vybranou oblast.
Výhody řešení jsou:
- Jednoduchost použití, kdy je složitá analýza dat automatizována
- Úspora nákladů uživatele na drahé analýzy vody v nádržích (satelitní data jsou zdarma)
- Retrospektiva (parametry lze analyzovat zpětně)
- Poskytnutí prostorové informace o daném parametru – uživatel získá přehled o prostorové distribuci sledovaného parametru v rámci celé sledované nádrže.

Pro využití služby je potřeba registrace.

Přímý odkaz na stránky, kde se služba nachází: www.remotewaterquality.com

RG 1 RG 2 RG 3