Reference

CzechInvest České Budějovice

"Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je pro CzechInvest významným partnerem v rozvoji vzdělávání, vědy a výzkumu. Kancelář transferu technologií nabízí firmám vysoký standard služeb v oblasti inovací a ochrany duševního vlastnictví.“

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

"Patentová kancelář PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při ochraně mnoha kvalitních výstupů vědy a výzkumu v ČR i v zahraničí.“

Jihočeská hospodářská komora České Budějovice

"Jihočeská hospodářská komora úzce spolupracuje s Kanceláří transferu technologií. Mezi naše společné aktivity se řadí vzdělávací semináře, networkingové akce a poradenství jihočeským podnikatelům. Dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí v jižních Čechách.“

Skřivánek s.r.o.

"Společnost Skřívánek s.r.o. spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích již řadu let. Pro Kancelář transferu technologií momentálně překládáme do německého a z německého jazyka webové stránky a publikaci v rozsahu 200 normostran. Pro ostatní oddělení překládáme články do anglického jazyka pro zahraniční publikace.“

Martina Vališová – Džemy Vališ

"Vážíme si toho, že firma regionálního významu Džemy Vališ je pro Jihočeskou univerzitu rovnocenným partnerem. Spolupráce trvá již několik let a to především v oblasti testování ovocných džemů a vývoje nových receptur pro zdravé potraviny."

 

 AVEXA.cz - Tomáš Paulík

"S Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity spolupracuji na tvorbě webů již řadu let. Oceňuji nadstandardní komunikaci a profesionalitu, se kterou ke spolupráci paní doktorka Štemberková i ostatní členové týmu přistupují. Spolupráci s nimi mohu určitě doporučit."

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

"Úsek transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dlouhodobě spolupracuje nejen v oblasti ochrany duševního vlastnictví i přenosu znalostí a dovedností obou institucí do praxe, ale koordinují vzájemně i své aktivity týkající se dalšího rozvoje, strategií a mezioborové spolupráce v akademické i aplikační sféře."

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

"Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. dlouhodobě spolupracuje s Jihočeskou univerzitou, jednotlivými fakultami a především Kanceláří transferu technologií. Spolupráce probíhá formou realizace společných projektů, propojováním zasídlených firem v JVTP s experty z JU, vzájemného zapojování zaměstnanců JVTP a KTT do hodnotících komisí soutěží o nejlepší podnikatelské záměry, projektu Jihočeských podnikatelských voucherů, organizací společných konferencí, seminářů, exkurzí pro studenty, přednášek apod."