Dokumenty ke stažení

OBECNÉ

 

Publikace vytvořené za podpory Fondů EHP 2019-2021, programu Vzdělávání, projektu "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací", EHP-CZ-ICP-3-010

V českém jazyce:

Přehled problematiky znalostního transferu ve výzkumných organizacích

Specifika znalostního transferu ve výzkumných organizacích

Transfer znalostí v České republice a Norsku

V anglickém jazyce:

Overview of Knowledge Transfer in Research Organizations

Knowledge Transfer Specifics in Research Organizations

Knowledge Transfer in Czech Republic and Norway

 

JU INno 

Nová znělka a nové logo soutěže

Leták k soutěži

SOUTEŽ JU INnovation: Pravidla soutěžePřihláška do soutěže

JU INnovation competition: Conditions of JU INnovation, Application form

 

Předmět Ochrana duševního vlastnictví pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity.

Letní semestr akademického roku 2022/2023. Více informací zde.

 

Publikace

P.R. brožura Transfer technologií a znalostí v ČR

Publikace Od výzkumu po využívání v praxi

Skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu TAČR GAMA Proof of concept

Kniha Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska ke stažení.

Publikace Jak nakládat s výsledky aplikovaného výzkumu. Průvodce pro akademické pracovníky.

English version:  How to deal with the results of applied research. The academic guide.

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

Opatření rektora R 493 o nakládání s duševním vlastnictvím a ochraně důvěrných informací na JU

- Příloha č. 1 R 493 Definice pojmů

- Příloha č. 2 R 493 Oznámení původce / spolupůvodceznámení původce / spolupůvodce (formulář)

- Příloha č. 3 R 493 Schéma zajištění ochrany duševního vlastnictví

- Příloha č. 4 R 493 Schéma komercializace poznatků na JU

Opatření rektora R 483 Zřízení a činnost Rady pro komercializaci

Opatření rektora R 494 Pravidla pro zakládání spin-off společností na JU

Příloha č.1 R 494 Studie proveditelnosti

Příloha č.2 R 494 Struktura podnikatelského plánu

Opatření rektora R 294 Smlouvy o výzkumu

 

INTERREG CZ - BY: Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ

Výstupy projektu:

Katalog opatření

Čj verze

Aj verze

Metodika mapování

Čj verze

Aj verze

Metodika síťování

Čj verze

Aj verze

 

TAČR GAMA

Návrh dílčího projektu:

Prezentace pro předkladatele dílčích projektů z 9.2.2021

Přihláška dílčího projektu

Strukturovaný životopis – formát TA ČR

Prohlášení děkana a vedoucího pracoviště k návrhu projektu

Realizace dílčího projektu:

Průběžná zpráva dílčího projektu

Závěrečná zpráva dílčího projektu

Žádost o změnu

Pracovní výkaz

 

 

INFOLIST KTT JU

rok 2019          rok 2020          rok 2021                rok 2022          rok 2023               rok 2024  

Infolist č. 1         Infolist č. 5         Infolist č. 10             Infolist č. 18        Infolist č. 22         Infolist č. 26

Infolist č. 2         Infolist č. 6         Infolist č. 11             Infolist č. 19        Infolist č. 23         Infolist č. 27

Infolist č. 3         Infolist č. 7         Infolist č. 12             Infolist č. 20        Infolist č. 24

Infolist č. 4         Infolist č. 8         Infolist č. 13             Infolist č. 21        Infolist č. 25

                             Infolist č. 9        Infolist č. 14

                                                        Infolist č. 15

                                                        Infolist č. 16

                                                        Infolist č. 17