Založené společnosti

BioCanim a.s.

Spin-off společnost Jihočeské univerzity

Právní forma: akciová společnost

Předmět činnosti: farmaceutická oblast / vývoj léčiva pro oblast imunoterapie nádorových buněk

Investor: Bioinova a.s.

Datum založení společnosti: 9.3.2023

Odkaz na tiskovou zprávu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Výzkum léčiva, které pomůže v boji s nádorovými onemocněními, dostává nový impuls (jcu.cz)