JCTT - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kancelář transferu technologií JU -  PROFESIONÁLNÍ PODPORA  pro spolupráci akademické a komerční sféry

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou. Navazujeme spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult Jihočeské univerzity.

Pomáháme komerčním i nekomerčním subjektům.

Přenášíme znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe

Hledáte:

  • Inovativní řešení pro své podnikání?
  • Partnera pro společný výzkum?
  • Servis pro ochranu duševního vlastnictví Vašeho vynálezu?

Získáte

  • Vyřešení technologických problémů
  • Konkurenční výhodu
  • Inovativní produkty, řešení bez nutnosti investic do vlastního vývoje
  • Spojení s vědeckými kapacitami Jihočeské univerzity